Diapol Granite nyheder, efterår 2016

Diapol Granite Ltd giver hermed meddelelse om, at vi fra nu af er eksklusivpartner for Cosentino, verdens største stenproducent. Dermed har De adgang til de allernyeste og mest unikke Silestone-kvartssten og Dekton-keramik med valgmulighed mellem henved ét hundrede forskellige materialer. Et smukt, unikt og holdbart køkkenbord skal opfylde alle krav til mode og design, som er de vigtigste kriterier for det bedste valg.
I løbet af de seneste tre år har vi investeret betydelige beløb i produktionsautomatisering og kvalitetsstyringssystemer. Satsningen på kvalitetsstyring har givet en væsentlig forbedring af leveringssikkerheden og forkortet leveringstiden. I august 2016 nåede vi i produktionen det højest mulige kvalitetsniveau. Til opnåelse af den bedste leveringssikkerhed og den højest mulige kvalitet investerede vi i begyndelsen af 2016 i en Volvo-langturslastbil, som vi bruger til at bringe produkterne ud til kunder i Skandinavien. Dette var forudsætningen for at kunne tage ansvar for, at varen forbliver intakt hele vejen ud til kunden.

Til sikring af højkvalitets finish og løbende produktion af Dekton-keramikbordplader anskaffede vi et specielt Idroline-vandskæreapparat. Vi lod vore håndværkere videreuddanne på Cosentino-fabrikken i Spanien, prøvede os i lang tid frem med forskellige værktøjer og nåede herved frem til det endelige mål, hvor vi kan bearbejde Dekton perfekt som det smukke, men samtidigt krævende materiale, som det er.
Gennem Diapol kan De bestille de unikke Silestone Integrity-stenhåndvaske. Gennem videreuddannelse på Cosentino-fabrikken har vore håndværkere lært at skære Silestone-plader og Integrity-vaske så præcist, at vi kan sætte dem sammen til en helhed, hvor man slet ikke kan se stødfugen.

Dekton - Ultracompact Surface Original

silestone